2018. június 4., hétfő

Ingatlan és kárai! Családi ház repedező fal, üreg az épület alatt!Az időjárás, a klíma változásait sokan lebecsülik, pedig apró lépésekben hatása mindenütt megjelenik.

Változó csapadék bősége, bizonyos esetekben hatással lehet egy ingatlan megvétele előtti döntésre, vagy meglévő ingatlan felújítása körüli döntésekre!Eltérő terepszint, rossz csapadék elvezetés könnyen károkat okoz!Elmozduló talajréteg, kisebb földcsuszamlás okozhat megbúvó károkat a családi házakban.

Áron alul, gyorsan meghirdetett családi házaknál a vevő óvatossága szinte szükségszerűvé válik.....

Helytelenül elvezetett, megnövekedett csapadék okozhat falsüllyedést, házsüllyedést.

Házak sülyedése megfékezhető, de költségei ismerete nélkülözhetetlen az ilyen természetű károk miatti viták lezárásához!

Ha kár van, ha vita van költségekről, akkor a felek számára a független, bírósági gyakorlatot ismerő, építésügyi költségszakértői munka a biztos információ!


Családi ház adásvétele, észlelt közös tulajdonú ház kárai és felújítása mind olyan helyzet, ahol a csőtörés megállapítása, a kár feltérképezése, felújítás költségeinek ismerete meghatározza a megoldás menetét, lehetőségeit!Szakmai álláspontunk, hogy irodánkkal  a földmérői szakmai munkák, építési költségszakértői munka komplex megbízásai a bírósági per kiváltását lehetővé teszik, majd igazságügyi közvetítők, jogászok, ügyvédek, vagy közokirat miatt közjegyzők szakmai munkájával lezárhatóak!


Lakás, ház komoly kár miatti vitái, építkezés és társasház alapító okirat változása vita, csőtörés és falrepedés, költségek peres ügyei!       T: 06-706-599-327! (munkaidőben 9h-17h)                  Keresse irodánkat, szakértői teamünket!

2017. március 18., szombat

Házépítés peres ügyei, építkezés költségei, társasházi építkezés vitái
Ma jogvita alakul ki, bírósági per lesz számos házépítés, ház túlépítés, társasházi alapterület módosító építkezés esetéből.Irodánk szakmai feladatai között az ilyen vita mederben tartása, bírósági per kiváltása, bírósági ügy permegelőzése kiemelt feladat.
Társasházakban átminősítések, beépítések eredményeznek jogvitát, lesz belőle peres ügy, holott szakmailag - a félremagyarázható vélelmek - megelőzhetőek!

Társasházi alapító okirat több szakma együttes munkáját feltételezi.Jogvita, per központi kérdései jellemzően:

- Mi és mennyibe került az építkezés és felújítás során?

- Milyen a pontos terület adott bővítés után, adott építmény vonatkozásában?

- Hogyan oldja meg a társasház az alapító okirat módosítását?
        Több szakma együtt szükséges a költséghatékony, jó megoldáshoz a peres, vitás építéseknél!
Vita, per témája lehet a kisajátítás, telekhatár, vagy éppen épület, építmények feltüntetése, vagy önálló ingatlanná alakítása.


Szakmai résztvevőink több szakterület munkájával erősíti a megbízók szándékai szerinti megoldásokat!  (Földmérés 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet alapján, építési költségszakértő, ügyvédek, közgazdászok stb.)
Épületek építése, házépítés, kerítés építése jogvita, peres ügy megoldása nagyon költséges, bírósági peres ügyek néha évtized is kevés a lezárultát.

         Házépítés, telekhatár, több lakásos társasház alapító okirat módosítása sok per, sok vita tárgya!
Szakmai álláspontunk, hogy irodánkkal  a földmérői szakmai munkák, építési költségszakértői munka komplex megbízásai a bírósági per kiváltását lehetővé teszik, majd igazságügyi közvetítők, jogászok, ügyvédek, vagy közokirat miatt közjegyzők szakmai munkájával lezárhatóak!


Lakás, ház komoly jogvitái, építkezés és társasház alapító okirat változása vita, tűz és víz,szélkár, költségek peres ügyei!       T: 06-706-599-327! (munkaidőben 9h-17h)                  Keresse irodánkat, szakértői teamünket!
2016. december 27., kedd

Kivitelezés peres ügye! Építkezés miatt vita!

Pályázatok, saját megtakarítások fordulnak bele új üzemekbe, épületekbe - Magyarország számára ez fontos és kívánatos folyamat, piaci gyakorlat!

(Energiatakarékos családi házakon végzett felújítások, új boltok, orvosi rendelők stb.)Építkezés azonban nem az állványok felállításával, az erőgépek felvonulásával kezdődik el - ha igen annak a vége gyakorta súlyos károk és jogvita!


Megrekedt beruházásnál, félbemaradt épületnél nincs drágább dolog!
Kivitelezés bonyolult folyamat!  Jó ezt előre meggondolni!
A beruházási vita jobb, ha az első, előkészítő szakaszban derül ki!

Megrendelő számára a részletes és szakmailag átgondolt kivitelezési szerződés a későbbi vitáknál létfontosságú!Építtető és kivitelező között vita gyorsan, a profi és piaci alapon zajló ADR jogvita rendezésben rendezhető.


E- építési napló pontos vezetése és követése, független műszaki ellenőrzés, alapos kivitelezési szerződés, vitát kizáró pénzügyi ütemezés és teljesítés segítségével csökkenthető az építtető és kivitelező közötti viták száma.Ne várja meg a bírósági pereskedést!
Nehezíti a megrendelők dolgát, hogy szakemberhiány, megbízható építési vállalkozók hiánya vált jellemzővé 2016-ra!Gazdasági viták – műszaki hibák – építés közbeni költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) 
Építési szakértők – közgazdászok - profi jogvita rendező mediátorok - jogászok – jogvédők – ügyvédek – építési költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei: 06-706-599-327! (munkaidőben)
2016. július 3., vasárnap

Építés vitái, építkezés ügyei, ha a barátságnak vége a megrendelő és vállalkozó között!


Számos beruházás - különösen vidéken - emberi barátságok, ismerősi viszonyok között alakul ki.


Egy nem jó (viták tapasztalatait előre egyezségre elő nem készítő) kivitelezői szerződésen 10-20 éves barátságok fordulhatnak súlyos jogvita oldalára!

Elvégzett munka, át nem vett elszámolási ütemezett pénzösszeg könnyen vált ki komoly indulatokat!Kivitelezés ügyei egyik nagy csoportja a pénzügyi ütemezés - műszaki készültség súlyos vitái!

Irodánk szakmai munkájának egyik fő tevékenysége a pártatlan, permegelőző helyszíni szemle és építési költségszakértői munka!

Erre épül fel utána a profi kivitelezési jogvitarendezés, a bírósági perek kiváltása építési jogvitákban!
Építés, kivitelezés közben a viták könnyen kialakulnak !Szerződés és megvalósult építés, annak anyag és díj szakvéleményezése részünkről megteremti a reális egyezség, bírósági per elkerülése jogi lehetőségét.


Hasonlóan a kivitelezői jogvita esetéhez, a megrekedt ingatlanfejlesztés, ingatlanberuházás előkészítő kivitelezései is komoly ügyeket jelentenek telek eladó és befektető cégek között.

Ma erre budai kertvárosi övezetekben van példa.Hogyan számolható el a telekfeltöltés, kerítés kiépítése, út aszfaltozása?Szakértői munkánkkal a vitában állók pártatlan és reális adatokat kapnak, melyet már megbízás előtt kölcsönösen elismert vitarendezési adatnak fogadhatnak el.


Ekkor a durva összegek vitája nem kíván sok ügyvédi munkát, nem kell a bírósági tárgyalásokon bizonygatni.Kivitelezői jogvitáiban keresse irodánkat - kerülje el bírósági ügyeket!Telefon: Műszaki iratokkal megbeszélés csak előzetesen egyeztetve a kitűzött időpontban!
Hívja a 06-706-599-327! (munkaidőben 9h-17h)


2016. június 13., hétfő

Építési vita, kivitelezés miatti jogvita - bírósági perek kiváltása építési vita eseteiben!


Vita az építésközben, jogvita az építés után mindenki számára kellemetlen, aki új házat, vagy felújítást szeretne látni.


Vita a kivitelezés során jól megelőzhető az építési költségszakértők szakmai felkérésével, megbízásával.
Az teszi jól megrendelőként, építésre szánva el magát, aki már a kivitelezők ajánlatait felülvizsgáltatja kollégáinkkal, profi költségszakértőkkel.


Az új Pp., valamint a friss igazságügyi szakértőkről szóló törvény érzékeli az építések miatti, épületek miatti feleslegesen a bíróság elé kerülő ügyek nagy számát.


Bírósági per kiváltható az időben felkért eseti költségszakértői szakvéleménnyel, majd ADR profi jogvitarendezéssel!
Ha építkezésbe kezd, előtte keresse fel irodánkat, szakembereinket!


- Vállalkozók ajánlatainak véleményezése, korrekciós javaslatok.

- Díjtételek, mennyiségi tételek ellenőrzése.

- Elkészült munka minőségi és mennyiségi szakvéleményezése költség fókusszal.

- Hibák kijavításának költség meghatározása, anyag és munkadíj viszonylatokkal.

- Elszámolási ütemek, elszámolási viták szakértői munkái.Épületek jogvitái, peres ügyei - keresse szakembereinket!Komplex szolgáltatás, több szakterülettel együtt szakmai partnerségben az Ön ügye hatékony megoldásához!

(Költségszakértők - Profi üzleti mediátorok - Igazságügyi mediátorok - Okleveles könyvvizsgáló - Ügyvédek stb.)


Telefon: Műszaki iratokkal megbeszélés csak előzetesen egyeztetve a kitűzött időpontban!


Hívja a 06-706-599-327! Hét munkanapjain  9h-17h)
2016. április 17., vasárnap

Épületek hibái és vitás ügyei! - Építési költségszakértők a középpontban!

Ma az építkezést több kormányzati szándék és rendelkezések támogatják.


Egyik lényeges 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, amely részben egyszerűbbé teszi a családi építkezéseket, házépítéseket!


Következő időszakban ezzel párhuzamosan a tervezői szakmai felelősség köre erősebben lehet résztvevője az épületek jogvitáinak, hibákkal kapcsolatos vitarendezéseknek, bírósági ügyeknek!                                      Ma könnyen veszik nyoma a kivitelező kisebb vállalkozóknak!Családi házak, 2-6 lakásos társasházak építésekor a tervezés vitái, kivitelezés hibái súlyos milliókkal terhelik meg az építkező családok kasszáját.


Kertes övezetekben sok új lakóépület építésére kerülhet sor a következő időszakban.


Építtető, kivitelező, tervező jogvitáiban a felelősség apró részleteken dőlhet el egy bírósági perben.


Építtető felelőssége bizonyos körben lényeges, ezért már a kivitelezési ajánlatok versenyeztetése, költségszakértői felülvéleményezése igen hasznos jogvita megelőző lépés!

Kiemelkedő az építkezés fedezetének biztosítására vonatkozó felelősség - ehhez a vállalkozói ajánlatok torzításainak felismerése, a költségszakértéssel oldható meg, külső kontrollként!Mi és  mennyibe kerülhet?      Bírósági perek előkészítésekor és az építkezés elején igen lényeges kérdés!   
                        

Erre adunk választ megbízásunk eseteiben bírósági perek előtt!        Kialakult vitás helyzetekben!


2016. április 3., vasárnap

Mennyibe kerül egy munka, egy építkezés? Költségszakértők szakvéleményei kivitelezői, vagy tulajdonosi vitákban!


Súlyos és komoly ügye egy családnak, ha új építésű lakásban reped a fal, új építésű házban penészedések, gombák jelentkeznek.

Súlyos a vita az összegek miatt és a kijavítások többlet költségei miatt!Felszólító levelek, szóbeli megkeresések idején az építkezés hibái, ingatlanok felújításának hibái legfontosabb kérdése: Mennyibe kerül az anyag és munka egy független szakértelemmel meghatározva?!

Magyarországon elérhetőek a profi költségszakértők, régebben árszakértők, akik a vitákat az egyoldalú számoktól a reális és szakszerű összegekig segítik!Költségszakértőként vállaljuk meglévő épületek és mérnöki létesítmények szakértői vizsgálatát, korszerűsítésükre, vagy átalakításukra vonatkozó szaktanácsadással, árak és költségek (Mi és mennyi?) költségszakértői vélemény készítésével.


 A teljes épület, ház, nyaralóépítés körében épületek felmerült munkáinak és anyagainak felmérését elvégezzük, melyről szakvéleményben adatbázisok bevonásával megvalósíthatósági tanulmányokat is készítünk, mind műszaki, mind gazdaságossági szempontok figyelembevételével.

Családokon belül történt építkezések későbbi elszámolási jogvitáiban a költségszakértő szerepe magasra értékelhető.
Építésügyi szakértés, Igazságügyi szakértés, Költségszakértés, Költségvetések készítése, Kivitelezések utólagos szakvéleményezése, Projekt finanszírozás – tanácsadás, Tendereztetés, peres ügy előkészítése alatti költségütemezések elkészítése.

Építőipari szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban, szemlével szakértett épülethibák helyreállíthatósága és költsége szakértői tanúként való tevékenység. 

Keressen minket bizalommal!