2017. március 18., szombat

Házépítés peres ügyei, építkezés költségei, társasházi építkezés vitái
Ma jogvita alakul ki, bírósági per lesz számos házépítés, ház túlépítés, társasházi alapterület módosító építkezés esetéből.Irodánk szakmai feladatai között az ilyen vita mederben tartása, bírósági per kiváltása, bírósági ügy permegelőzése kiemelt feladat.
Társasházakban átminősítések, beépítések eredményeznek jogvitát, lesz belőle peres ügy, holott szakmailag - a félremagyarázható vélelmek - megelőzhetőek!

Társasházi alapító okirat több szakma együttes munkáját feltételezi.Jogvita, per központi kérdései jellemzően:

- Mi és mennyibe került az építkezés és felújítás során?

- Milyen a pontos terület adott bővítés után, adott építmény vonatkozásában?

- Hogyan oldja meg a társasház az alapító okirat módosítását?
        Több szakma együtt szükséges a költséghatékony, jó megoldáshoz a peres, vitás építéseknél!
Vita, per témája lehet a kisajátítás, telekhatár, vagy éppen épület, építmények feltüntetése, vagy önálló ingatlanná alakítása.


Szakmai résztvevőink több szakterület munkájával erősíti a megbízók szándékai szerinti megoldásokat!  (Földmérés 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet alapján, építési költségszakértő, ügyvédek, közgazdászok stb.)
Épületek építése, házépítés, kerítés építése jogvita, peres ügy megoldása nagyon költséges, bírósági peres ügyek néha évtized is kevés a lezárultát.

         Házépítés, telekhatár, több lakásos társasház alapító okirat módosítása sok per, sok vita tárgya!
Szakmai álláspontunk, hogy irodánkkal  a földmérői szakmai munkák, építési költségszakértői munka komplex megbízásai a bírósági per kiváltását lehetővé teszik, majd igazságügyi közvetítők, jogászok, ügyvédek, vagy közokirat miatt közjegyzők szakmai munkájával lezárhatóak!


Lakás, ház komoly jogvitái, építkezés és társasház alapító okirat változása vita, tűz és víz,szélkár, költségek peres ügyei!       T: 06-706-599-327! (munkaidőben 9h-17h)                  Keresse irodánkat, szakértői teamünket!
Megrendelés építéskor, építés előtt! E+HOME szolgáltatás család részére!

Építés előtt , fizetés előtt – Árak – nyitvatartás, családok építés előtt, régi ház előtt! Mai otthon ügyei  sok változatosságot mutatn...